56 511 755 post@vkk.no

Finn rett størrelse på treningsball

Dette er ein tabell som viser korleis du skal velge rett størrelse (diameter) på stor ball til bruk for trening eller til bruk for stol. Rett størrelse er basert på høgda di. Dei fleste treningsballar som blir seld på sportsforretningar, apotek, treningssenter o.l. er oftast for store. Personale seier gjerne at du kan regulere størrelsen med mengde luft i ballen – detter er heilt feil! Mengd luft regulerer spensten og hardheten av ballen – ikkje størrelsen. Desverre er dei fleste typar treningsballar du finn på sportsbutikkar, apotek, treningsenter osb, heller ikkje anbefalt sidan ballen ikkje er istand til å halde på forma medan du trenar. Prisen er billeg og kvaliteten dårleg.

Me tilbyr treningsballar av beste kvalitet. Våre treningsballar held på formen gjennom heile treningsøkta eller om du bruker den som stol i lengre tid. I tillegg har den garanti på å ikkje sprekke om du føl beskrivelsen på korleis du fyller den med luft – eller me kan fylle den med luft for deg, så er du sikker. 

Treningsballane er av aller beste kvalitet og blir anbefalt av kiropraktorar, fysioterapeutar og treningssenter.
Dei held forma under bruk og kan nyttast ar. Dei har garanti mot år dei plutseleg sprekk.

Storleik av treningsball

Junior

Liten

Medium

Stor

Diameter

45 cm

55 cm

65 cm

75 cm

Sitting/trening

< 150 cm

150 – 165 cm

162 – 183 cm

180 – 220 cm

For trening
Di høgd

< 160 cm

160 – 175 cm

175 – 195 cm

 195+ cm