56 511 755 post@vkk.no

Røntgen

Hjem » Våre Tenester » Røntgen

Røntgen

Voss Kiropaktorkontor tilbyr vanlege røntgen tenester. Me har eit moderne, digitalt røntgenanlegg som tek ståande bilete. Me henviser vidare ved behov for røntgenbilete me ikkje tek sjølve, MR, CT eller diagnostisk ultralyd. Me har godt samarbeid med Voss Sjukehus samt andre, både offentlege og private aktørar i heile regionen.