56 511 755 post@vkk.no

Voss Kiropraktorkontor

Velkommen! Voss Kiropraktorkontor vart etablert i 1995. I dag består me av tre kiropraktorar, sekretær, ein personleg trenar og ein fysioterapeut som driv treningsgrupper på kveldstid. Me har godt samarbeid med lokalsjukehus, legar og fysikalske institutt både på Voss og i nærområda.

Voss Kiropraktorkontor

Første gong hjå oss – eller lenge sidan?

Om det er første gong du kjem til oss eller over eit år sidan sist, er me takksame for at du fyller ut det skjemaet som høver din situasjon best.

Det hjelper oss mykje!

Har du spørsmål? Skriv eller ring!