56 511 755 post@vkk.no

Klinikken er no open igjen. Me har foreløpig endra opningstidene våre for å tilpassa oss smittervernshensyn. Dei er mandag 07-11, dei andre dagane mellom 09-11. Det kan vera nokre unnatak sidan me prøver å tilpassa oss dykkar behov. Opningstidene vert gradvis endra ettersom endringar skjer i rettningslinjer. Du kan og nå oss på tlf per e-post (og på FB).

Første gong hjå oss – eller lenge sidan?

Om det er første gong du kjem til oss eller over eit år sidan sist, er me takksame for at du fyller ut det skjemaet som høver din situasjon best.

Det hjelper oss mykje!

Har du spørsmål? Skriv eller ring!