56 511 755 post@vkk.no

Hei alle!

Voss Kiropaktorkontor held stengt inntil vidare. 

15. mars bestemte Helsedirektoratet å utvida tiltaka mot spreiing av Coronaviruset. Dette inneber stenging av klinikkar for kiropraktorar, psykologar, fysioterapeutar, optikarar m.fl.

Telefonen er open dagleg mellom 09:00 og 11:00 der me svarar på behandlingsrelaterte spørsmål. Ellers kan du henvende deg pr e-post eller via FB. Kontoret er ikkje bemanna. 

Dette er ei rar tid som blir utfordrane for oss alle. Spre støtte og forståelse, «løft» dei rundt deg, ver hjelpsam, ikkje døm dei som er redde eller sinte, hugs alle gjer så godt ein kan. Ta vare på kvarandre. 

Takk for innsatsen!

Første gong hjå oss – eller lenge sidan?

Om det er første gong du kjem til oss eller over eit år sidan sist, er me takksame for at du fyller ut det skjemaet som høver din situasjon best.

Det hjelper oss mykje!

Har du spørsmål? Skriv eller ring!