56 511 755 post@vkk.no

Nettsida er under bearbeiding, beklagar eventuelle funksjonsutfordringar.


Klinikken er tilpassa smittevern så me set pris på om de følger rettningslinjene posta ved inngangen og i resepsjonen.
Du kan kontakta oss på tlf 56511755, e-post: post@vkk.no  eller via Facebook.

Velkomne til oss!

Første gong hjå oss – eller lenge sidan?

Om det er første gong du kjem til oss eller over eit år sidan sist, er me takksame for at du fyller ut det skjemaet som høver din situasjon best.

Det hjelper oss mykje!

Har du spørsmål? Skriv eller ring!